Informatie- en consultatieregeling

Hoe werkt de informatie- en consultatieplicht? In deze uitspraak is door partijen ter zitting overeengekomen dat de informatieplicht via een derde, de klassendocent van de minderjarige, zal verlopen. Partijen dienen het hof te informeren of deze tussenpersoon daartoe bereid is. 

Download publicatie (PDF)

Bestandsnaam: jin_2018_nr_71.pdf