De kosten van rechtsbijstand

Kosten

Gratis kennismakingsgesprek

Tijdens het eerste gesprek worden met u heldere afspraken gemaakt over de kosten en de wijze van declareren. Het eerste half uur van het kennismakingsgesprek wordt niet bij u in rekening gebracht zodat u geheel vrijblijvend uw vraag of probleem kunt voorleggen. Gezamenlijk kan dan worden bekeken wat de aanpak kan zijn en wat Slappendel Familierecht voor u zou kunnen betekenen.

Neem contact op!

Rechtsbijstandverzekering

Steeds meer rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden de kosten voor familierechtelijke kwesties. Bijvoorbeeld in geval van mediation, bij (afwikkeling van) nalatenschappen, alimentatiegeschillen en adoptie. Meestal wordt een echtscheiding niet of beperkt gedekt. Het is raadzaam om bij uw rechtsbijstandsverzekeraar te informeren of de kosten in uw situatie (gedeeltelijk) worden vergoed. 

Gefinancierde rechtsbijstand

Met u wordt altijd besproken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand wordt verwezen naar de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Slappendel Familierecht behandelt een beperkt aantal zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. 

Advocaatkosten fiscale aftrekpost?


Advocaatkosten die gemaakt worden in het kader van een echtscheiding zijn in principe niet fiscaal aftrekbaar. Een uitzondering hierop zijn de kosten van een alimentatiegerechtigde voor het verkrijgen, het behouden of het verhogen van partneralimentatie. Deze kosten zijn voor de alimentatiegerechtigde aftrekbaar op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001. Dit artikel bepaalt dat kosten als aftrekpost kunnen gelden voor zover deze zijn gemaakt voor de verwerving, de inning en het behoud van (belaste) uitkeringen en verstrekkingen. Slappendel Familierecht specificeert de factuur zodat duidelijk is welk deel toeziet op de partneralimentatie en derhalve fiscaal aftrekbaar is.