Second opinion

Second opinion

Second opinion


Het kan gebeuren dat u twijfelt aan de deskundigheid en/of aanpak van uw huidige adviseur. Mogelijk bent u het niet eens met zijn/haar advies. In dat geval kunt u uw vraag of de punten waarover u twijfelt voorleggen aan Eline Slappendel zodat zij met u kan meedenken en u met een gerust hart verder kunt.   


Second opinion bij mediation   

Wanneer u met uw partner een mediationtraject volgt dan kan het zijn dat u vragen heeft die de mediatior niet kan of mogelijk niet mág beantwoorden of u heeft vragen over uw rechten en plichten. Eline Slappendel kan dan als uw belangenbehartiger optreden naast het mediationtraject en op de achtergrond daarover met u meekijken en -denken. Zij kan daarbij ook het (concept-)echtscheidingsconvenant, alimentatieberekening of ouderschapsplan beoordelen. Dat kan u net wat meer zekerheid geven in de mediation.


Wel of geen hoger beroep? 

Als u het niet eens bent met de uitkomst van een procedure dan kunt u mogelijk nog in hoger beroep. Het maken van een keuze voor hoger beroep is niet eenvoudig vanwege de daarmee gemoeide tijd en kosten, alsmede de onzekerheid die het hoger beroep met zich meebrengt. Wilt u graag weten of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn en wat u kunt verwachten in een hoger beroepsprocedure dan kan Eline Slappendel u ook daarover informeren. 

Maak nu een vrijblijvende afspraak

info@slappendelfamilierecht.nl

0182 234 300