Persoonlijk, no-nonsense en veelzijdig

Werkwijze

Persoonlijk 

Het uitgangspunt van Slappendel Familierecht is een persoonlijke benadering.
In familiekwesties spelen vaak vele emoties. Het is dan belangrijk dat u kunt terugvallen op iemand die een luisterend oor biedt en daarnaast kennis heeft van zaken. Eline Slappendel probeert samen met u de zaak tot een zo goed mogelijk einde te brengen. 

No-nonsense

Eline Slappendel is helder over haar werkwijze. Zij bespreekt in duidelijke taal met u wat u kunt verwachten en welke aanpak in uw situatie de beste is. Procederen is kostbaar zodat vooraf altijd met u een kosten/baten-analyse wordt gemaakt om te bezien of het de moeite waard is om de zaak door te zetten. 

Veelzijdig

Het doel van Slappendel Familierecht is om uw geschil in goed overleg op te lossen. Dit verdient zeker de voorkeur wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Soms blijkt overleg niet (meer) mogelijk en is een procedure onvermijdelijk. Eline Slappendel heeft ruime ervaring in het voeren van procedures bij de rechtbank en het gerechtshof zodat zij u ook in dat geval optimaal kan bijstaan.