Pensioen

Wettelijke verevening van pensioenrechten en afwijkende afspraken

Als u gaat scheiden dan heeft dat gevolgen voor uw ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap dient te worden gedeeld. Als ex-partner heeft u recht op de helft van het ouderdomspensioen dat door de andere partner is opgebouwd. Dit wordt de wettelijke verevening van pensioenrechten genoemd. De verdeling kan anders zijn indien u vóór 1 mei 1995 bent gescheiden of als u andere afspraken heeft gemaakt in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Ook is het mogelijk om in overleg met uw ex-partner bij de scheiding afwijkende afspraken te maken. Deze afwijkende afspraken kunnen dan worden vastgelegd in een overeenkomst.