Verbreking samenleving

Verbreking samenleving

Uit elkaar?

Net als bij echtscheiding is het ook in geval van verbreking van een samenleving van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de gevolgen daarvan. U kunt hierbij denken aan (de zorg voor) de kinderen en de verdeling van de woning en het vermogen.


Verplicht ouderschapsplan 

Wanneer er minderjarige kinderen bij betrokken zijn, zijn de ouders zelfs wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Zij dienen dan een zorgregeling op te stellen en afspraken te maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. 

Samenlevingsovereenkomst

Wanneer er een samenlevingsovereenkomst is gesloten en de relatie wordt beëindigd dan gelden de gemaakte afspraken als uitgangspunt. Het kan echter voorkomen dat er discussie ontstaat over de uitleg van een bepaling. In dat geval kunnen wij u (vrijblijvend) van juridisch advies voorzien.

Relatie verbreken zonder samenlevingscontract

Ook wanneer een relatie zonder samenlevingscontract wordt verbroken, kan er een geschil ontstaan. U kunt hierbij denken aan discussie of een bepaald goed of vermogen gemeenschappelijk is of één van partijen weigert mee te werken aan de verkoop van de gemeenschappelijke woning. In dat geval biedt de wet u voldoende mogelijkheden. Wij kunnen u daarover voorlichten. 

Maak nu een vrijblijvende afspraak

info@slappendelfamilierecht.nl

0182 234 300