Draagplicht schulden

Hoe wordt de draagplicht bepaald voor schulden die zijn aangegaan ter dekking van de kosten van de huishouding? In deze uitspraak hadden beide ex-echtgenoten onvoldoende inkomsten en vermogen om in de huishoudkosten te kunnen voorzien. Zowel de huwelijkse voorwaarden als artikel 1:84 BW zien niet op deze situatie. De Hoge Raad had zich moeten buigen over de vraag of de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden met zich meebrengt dat de echtgenoot ook draagplichtig is voor een schuld die enkel door de andere echtgenoot is aangegaan. 

Download publicatie (PDF)

Bestandsnaam: jin_2019_afl_10.pdf