Partneralimentatie: de bewijspositie bij samenwonen 'als ware men gehuwd'

Partneralimentatie: de bewijspositie bij samenwonen 'als ware men gehuwd'

Als een alimentatiegerechtigde gaat samenwonen 'als ware hij/zij gehuwd is' dan bepaalt de wet (artikel 1:160 BW) dat de alimentatie vervalt. Vaak is het voor de alimentatieplichtige moeilijk te bewijzen dat er sprake is van samenwoning. Als de alimentatieplichtige in een procedure heeft gesteld dat er sprake is van samenwoning door de alimentatieplichtige en enig bewijs heeft geleverd, kan de rechter oordelen dat het deze stelling voorhands aannemelijk acht. De alimentatiegerechtigde kan dan vervolgens worden toegelaten het geleverde bewijs te ontzenuwen. Voor een geslaagd beroep op artikel 1:160 BW dient aan vijf vereisten te worden voldaan. 

Lees hieronder de annotatie bij de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 29 augustus 2018. 

Download publicatie (PDF)

Bestandsnaam: jin_2018_10_nr__203_biesheuvel_en_slappendel.pdf