Er kan er maar een de winnaar zijn...

Het zal je maar gebeuren: je wint de loterij! Dat overkwam vorig jaar een Amsterdams echtpaar. Zij wonnen de Postcodekanjer van € 2.109.655,--  In plaats van plannen te maken wat zij allemaal zouden kunnen doen met hun miljoenen, gingen ze procederen. Tegen elkaar welteverstaan. De reden hiervoor was dat ze in een echtscheidingsprocedure waren verwikkeld en de vrouw van mening was dat zij de prijs niet met haar ex hoefde te delen. Om een lang verhaal kort te maken: de vrouw kreeg gelijk. Hoewel partijen in gemeenschap van goederen waren gehuwd en zij daardoor in beginsel alle goederen en vermogen bij helfte met elkaar moesten delen, was het toch geen verrassende uitspraak. Wat was er nu aan de hand? Het verzoek tot echtscheiding was ingediend vóórdat de prijs was gewonnen, en zelfs voordat het winnende lot was gekocht.

Nu is het zo dat bij de verdeling in een echtscheidingsprocedure van belang is wanneer het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend. Op het moment dat het verzoek wordt ingediend, sluit als het ware de huwelijksgoederengemeenschap zich. Dit betekent dat alle goederen en vermogen die op dat moment aanwezig zijn, tussen de ex-echtelieden moeten worden verdeeld. Aangezien de geldprijs werd gewonnen nadat het verzoekschrift tot echtscheiding was ingediend, was de prijs niet in de huwelijksgoederengemeenschap gevallen. De rechtbank oordeelde dat de prijs toekwam aan de vrouw omdat zij altijd – ook nog voor het huwelijk -  op haar naam met de Postcodeloterij had meegedaan en de inleg voor het winnende lot had betaald. Hoewel de man feitelijk met lege handen achter bleef, was hij geen echte verliezer. De vrouw had in de echtscheidingsprocedure aanvankelijk verzocht om partneralimentatie vast te stellen. Nu zij inmiddels miljonair was, heeft zij dat verzoek direct ingetrokken.

Het is weliswaar een schrale troost voor de man maar op die manier profiteert ook hij van de prijs van zijn ex. Waarschijnlijk zal de onfortuinlijke Amsterdammer het alleen niet zo hebben gevoeld. De uitspraak luidt ook niet voor niets: er kan er maar één de winnaar zijn.

U kunt hier de volledige uitspraak lezen.