Wat is familierecht?

Wat is familierecht?

In Nederland is het familierecht onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met alle facetten van het leven, van (voor) de geboorte tot (na) de dood. Ook het erfrecht kan, weliswaar als apart onderdeel, onder het familierecht worden geschaard. Het familierecht betreft zowel materiële als immateriële belangen die in veel gevallen gepaard gaan met sterke emoties door doelstellingen en ethiek die soms recht tegenover elkaar staan. Onderdelen van het familierecht zijn bijvoorbeeld naamswijziging, het gezag over kinderen, echtscheiding, huwelijkse voorwaarden, boedelverdeling en alimentatie. Veel internationale afspraken die in Nederland van invloed zijn op het gebied van familierecht vloeien voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Navigeer via onderstaand menu gemakkelijk door de pagina:

 1. Over Slappendel Familierecht
 2. Voorbeelden familierecht
 3. Echtscheiding
 4. Ouderdomspensioen
 5. Ouderschapsplan
 6. Meer voorbeelden van familierecht
 7. Mediation
 8. Familierecht specialist inschakelen

Over Slappendel Familierecht

Ruim tien jaar geleden (2006) is Eline Slappendel beëdigd als advocaat. Haar kennis en ervaring heeft zij in eerste instantie opgedaan bij La Gro Advocaten, een middelgroot kantoor in het Groene Hart. In de loop der jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het familierecht waarbij zij al vele familiekwesties met succes heeft afgerond. Mede door haar specialistische kennis met betrekking tot het familierecht besloot Eline per 1 mei 2016 een eigen advocatenkantoor te starten: Slappendel Familierecht Advocatuur & Mediation.

Het familierecht grijpt diep in het privéleven en gaat vaak gepaard met emoties. Eline Slappendel is een specialist op het gebied van familierecht en is in staat om de kwestie juridisch te beoordelen zonder daarbij de persoonlijke belangen van de betrokkenen uit het oog te verliezen. Of dit nu gaat om het opstellen van een ouderschapsplan, de verdeling bij een echtscheiding of de financiële afwikkeling van een nalatenschap. Eline Slappendel beschikt over parate kennis en jarenlange ervaring zodat zij u op al deze onderdelen op deskundige wijze kan helpen zoeken naar een oplossing.

Veelal wordt gedacht dat een rechterlijke procedure dé oplossing is voor een conflict. Uiteraard kan Slappendel Familierecht u bijstaan in een rechterlijke procedure maar er kan ook naar een oplossing worden gezocht zonder tussenkomst van de rechter. Dit kan door middel van mediation. Bij mediation wordt gezocht naar een oplossing op maat. Het voordeel van mediation is dat u zelf de regie houdt over de te maken afspraken waardoor u ook zelf de kosten in de hand kunt houden. Daarnaast is het een meer vreedzame oplossing dan procederen.

Voorbeelden familierecht

Echtscheiding

Wanneer u besloten heeft om van uw partner te scheiden, dan kan er veel op u afkomen. Er bestaat vaak nog onduidelijkheid over verschillende zaken. Bijvoorbeeld:

 1. Wie zal er voor de kinderen zorgen?
 2. Is het mogelijk om in het huis te blijven wonen?
 3. Bestaat er een recht op alimentatie?
 4. Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen?
 5. Wat kost een echtscheiding?

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met verdriet en teleurstelling maar soms ook woede. Juist doordat er veel emoties bij komen kijken, is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Er zal als gevolg van de scheiding voor u, uw partner en kinderen op termijn veel gaan veranderen. Heldere afspraken brengen in dezen dan ook rust om het nieuwe leven (zonder elkaar) weer op te bouwen.

Ouderdomspensioen

Een echtscheiding heeft gevolgen voor het opgebouwde pensioen van betrokkenen. Het wettelijk uitgangspunt bij scheiding is dat het opgebouwde ouderdomspensioen bij helfte gedeeld zal (moeten) worden. Beide partners hebben dus recht op de helft van elkaars pensioen dat tijdens het huwelijk opgebouwd is. Bij huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden kan daar echter van worden afgeweken of in onderling overleg.

Ouderschapsplan

Wanneer partners met kinderen besluiten te scheiden, zijn zij verplicht een ouderschapsplan op te stellen voor de kinderen. Van belang is dat daarin onder meer de zorgverdeling, het gezag en de hoofdverblijfplaats van de kinderen worden geregeld. Daarnaast dienen de ouders ook een afspraak te maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. Beide ouders hebben immers een onderhoudsplicht voor hun kinderen. Hoe die verdeling eruit moet zien is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de behoefte en draagkracht van de ouders.

Meer voorbeelden van familierecht

Zoals eerder beschreven bestaat het familierecht uit diverse onderdelen. Naast de echtscheiding, alimentatiekwesties, een ouderschapsplan en pensioenregelingen, behoren de volgende onderdelen ook tot het familierecht:

 1. wijzingen van de voor- of achternaam;
 2. zaken met betrekking tot adoptie;
 3. verdeling van gemeenschappelijke goederen;
 4. afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden;
 5. erkenning van een kind;
 6. erfrechtelijke kwesties.

Mediation

Familierechtelijke kwesties gaan meestal gepaard met emoties en onbegrip en een rechterlijke procedure brengt dan veelal extra spanningen met zich mee omdat beide partijen zich op uiterste standpunten stellen. Mediation kan ervoor zorgen dat deze spanningen niet te hoog oplopen door met elkaar in gesprek te blijven. De mediator kan, als onafhankelijke derde, partijen daarbij begeleiden. In overleg kan dan worden gezocht naar een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Het voordeel van mediation ten opzichte van een rechterlijke procedure is dat mediation sneller kan worden afgerond en met minder kosten. Kortom: een win-winsituatie.

Eline Slappendel is een ervaren mediator die vele scheidingen heeft begeleid en naar tevredenheid van partijen heeft afgerond zonder tussenkomst van de rechter. Mede door haar persoonlijke benadering, waarbij zij niet alleen de juridische maar ook de menselijke aspecten betrekt, wordt zij geroemd om haar hoogwaardige dienstverlening op het gebied van familiekwesties.

Familierecht specialist inschakelen

Heeft u een vraag over het familierecht of bent u op zoek naar een specialist in dit vakgebied die u kan bijstaan in uw familierechtelijke kwestie? Eline Slappendel helpt u graag verder als advocaat of mediator. De werkwijze van Eline Slappendel is transparant en nauwkeurig. Zij begrijpt dat er vaak vele belangen zijn en de noodzaak om tot een duurzame oplossing te komen. Om deze reden is het mogelijk om eerst uw vraag voor te leggen in een vrijblijvend kennismakingsgesprek van een half uur zodat kan worden bekeken wat in uw situatie de beste aanpak is. Dit gesprek is geheel kosteloos.

In het kennismakingsgesprek wordt ook ingegaan op de kosten voor het eventuele vervolgtraject. Daarbij wordt u geïnformeerd over gefinancierde rechtsbijstand (voorheen: pro deo advocaat). Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan is het soms mogelijk dat de kosten voor juridische bijstand door uw verzekering worden vergoed.

Zit u met een familierechtelijke kwestie? Neem dan direct contact op via het contactformulier of bel Eline Slappendel via telefoonnummer 0182-234300.

Neem contact met ons op